Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με μειωμένο επιτόκιο άντλησε το ελληνικό Δημόσιο, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Σημειώθηκε υπερκάλυψη του αρχικώς δημοπρατούμενου ποσού των 625 εκατ. ευρώ κατά 1,85 φορές. Δηλαδή, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,154 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, που δείχνουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στη δημοπρασία, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 2,3%, σημαντικά χαμηλότερο από το επιτόκιο 2,70% της προηγούμενης δημοπρασίας εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Στην προηγούμενη δημοπρασία το ποσοστό υπερκάλυψης του δημοπρατούμενου ποσού είχε ανέλθει σε 1,30 φορές χαμηλότερο από το ποσοστό υπερκάλυψης κατά 1,85 φορές που σημειώθηκε σήμερα.