Φωτονιάτα: Η ΚΕΔΕ καθυστερεί την χρηματοδότηση των Δήμων μέσω ΕΣΠΑ

Στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, για τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων από το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα, σε συνέντευξή της στο EpirusPost.gr, οι οποίες όμως, όπως υπογράμμισε, «καθυστερούν με ευθύνη της ΚΕΔΕ».

Όπως είπε η κ. Φωτονιάτα, η συνολική χρηματοδότηση προς τους Δήμους μόνο από τα προγράμματα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ και συνέχισε:

«Όμως, οι πρωτοβουλίες μας δεν εξαντλούνται σε αυτά, υπάρχουν πολλές περισσότερες δράσεις που απευθύνονται στους Δήμους. Φυσικά υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει και μπορούν να γίνουν. Γι΄αυτό προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία με τους δημάρχους και την ΚΕΔΕ για τον εντοπισμό των ελλείψεων και τον καλύτερο σχεδιασμό των υπαρχουσών και νέων προγραμμάτων.

Θέλω όμως να σημειώσω κάτι ακόμη σημαντικό. Επιδίωξή μας είναι η ουσιαστική λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) και η συμβολή τους στη διαμόρφωση των δράσεων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Περιφερειακών (ΠΕΠ) με δικαιούχους τους Δήμους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τεχνική επάρκεια των ΠΕΑΣ, τις συνέργειες με τις τοπικές πρωτοβουλίες και τα επενδυτικά προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Οι ΠΕΑΣ είναι ένας σημαντικός θεσμός που θα βοηθήσει και το υπουργείο Οικονομίας να ασκήσει πίεση στις Περιφέρειες προς όφελος των αναγκών των Δήμων. Έχουμε ήδη από το 2015 στείλει μία σειρά επιστολές για την ενεργοποίηση των ΠΕΑΣ, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει, με ευθύνη της ΚΕΔΕ».