Κομισιόν: Στήριξη 2 εκατ. ευρώ σε δύο ελληνικές εταιρείες

Δύο ελληνικές επιχειρήσεις επελέγησαν από την Κομισιόν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο στοχεύει στη στήριξη των καινοτόμων ιδεών των μικρών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, επελέγησαν η ΕΤΜΕ – ΠΕΠΠΑΣ & Συνεργάτες Ε.Ε. και η Streamlined Σύμβουλοι Μηχανική ΕΠΕ, λαμβάνοντας συνολική χρηματοδότηση, ύψους 2,048 εκατ. ευρώ.

Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν σε έργο στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας για τη μείωση του κόστους μέσω καινοτόμου πλατφόρμας Floating Met Mast.

Συνολικά, η Ε.Ε. επέλεξε να στηρίξει 64 μικρές επιχειρήσεις, κατανέμοντας κονδύλια ύψους 96,815 εκατ. ευρώ.

Οι ισπανικές ΜμΕ είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία, με 12 εταιρείες, ενώ ακολούθησαν οκτώ εταιρείες από τη Δανία και επτά επιχειρήσεις από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Τα περισσότερα επιλεχθέντα έργα αφορούσαν τον τομέα των μεταφορών (10).