Παρατάθηκε το ελληνικό σύστημα εγγυήσεων για τις τράπεζες

Την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έως τις 30 Νοεμβρίου του 2017, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση των κοινοτικών κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις.

«Η κατάσταση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι «η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως επειδή το εν λόγω μέτρο είναι στοχοθετημένο, αναλογικό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής».

Διευκρινίζεται ότι το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες, οι οποίες δεν διαθέτουν κεφαλαιακό έλλειμμα.